Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Fusie KvK en Syntens in 2014

12 februari 2013.

Met de fusie tussen de Kamer van Koophandel en Syntens, per 1 januari 2014, wordt een belangrijke stap gezet in de vorming van het Ondernemersplein: één publiek loket waar ondernemers terechtkunnen voor overheidsinformatie en -ondersteuning op gebied van ondernemerschap.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze moderniseringsslag. Volgens hen wordt hiermee de huidige versnippering in overheidsondersteuning aan ondernemers weggenomen. Met de komst van het Ondernemersplein, waarin de Kamers van Koophandel en Syntens opgaan, kan de efficiency en effectiviteit omhoog. Zowel langs fysieke als digitale weg.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland geeft deze modernisering ook een forse impuls aan de digitale dienstverlening van de nieuwe organisatie. Op termijn kunnen ondernemers voor alle diensten, bijvoorbeeld ook met Belastingdienst en gemeenten, terecht op het digitale plein. Zo wordt vooral het elektronisch uitvoeren van allerlei overheidszaken eenvoudiger. Te denken valt aan registratie, innovatiemiddelen en vergunningen.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat in de nieuwe organisatie de vraag vanuit ondernemers voortaan nadrukkelijk centraal gesteld wordt. Het Ondernemersplein moet volgens de beide ondernemingsorganisaties vooral aanvullend werken op de bestaande activiteiten van branches en sectoren, zodat er geen onnodige overlap met marktpartijen is. Om de (regionale) taken en diensten goed invulling te geven zullen VNO-NCW en MKB-Nederland overleg voeren met de nieuwe organisatie in oprichting en het ministerie van Economische Zaken. Bron: VNO-NCW 8-02-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat