Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Weinig nieuwe cao’s afgesloten

7 februari 2012.

Ook in januari zijn opvallend weinig cao’s afgesloten. In de enkele cao’s die wel zijn afgesloten is de loonstijging lager dan in de cao’s die in de voorgaande maanden tot stand kwamen.

Werkgeversvereniging AWVN meldt dat in januari van dit jaar slechts 14 akkoorden voor een nieuwe cao zijn bereikt, terwijl in die maand 169 cao’s zijn verlopen. Eerder berichtte AWVN al dat van de 550 cao’s die in 2011 afliepen 150 op 31 december nog niet vernieuwd waren. Over heel 2012 moeten 483 cao’s vernieuwd worden. De loonstijgingen die vakbonden en werkgevers in januari met elkaar afspraken, zijn met 1,3% lager dan die in de voorgaande maanden. De gemiddelde loonstijging van alle zogenaamde ‘2012-akkoorden’ – dat is inclusief een aantal in december afgesloten cao’s – is 1,4%.

Volgens AWVN maken vakbonden en werkgevers in veel gevallen geen haast vanwege de onzekere economische situatie en de pensioenproblematiek. Volgens AWVN is uiterste voorzichtigheid geboden bij het maken van afspraken over structurele loonsverhogingen. De werkgeversvereniging is dan ook kritisch over de opstelling van de FNV-bonden die in hun voorstellenbrief voor cao-onderhandelingen een looneis stellen van 2,5% en een eenmalige uitkering van € 300. Volgens AWVN moet het cao-overleg vooral gebruik worden voor het maken van afspraken om de verdiencapaciteit van de onderneming te vergroten, bijvoorbeeld door afspraken over flexibeler werken en het wegnemen van belemmeringen om meer uren te werken of om langer door te werken, ook na de pensioengerechtigde leeftijd.

De AWVN is wel tevreden over het groeiend aantal concrete afspraken rond scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers. In 8 van de 10 nieuwe cao´s worden dergelijke afspraken gemaakt. Bron: AWVN 7-02-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat