Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Beperking clawback- en inhaalregeling

24 februari 2012.

Buitenlandse belastingplichtigen die 90% of meer van hun inkomen in Nederland verdienen, krijgen hun hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier als inwoners van Nederland. Deze zal niet meer worden teruggenomen op grond van de inhaal- en clawbackregeling.

Staatssecretaris Weekers van Financiën zal binnenkort hierover een beleidsbesluit publiceren. Een buitenlandse belastingplichtige die niet in Nederland woont, maar wel 90% of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft op grond van jurisprudentie van het Europese Hof recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn buitenlandse woning. EU-landen zijn verplicht om dit soort aftrekposten te geven aan buitenlandse belastingplichtigen die zo’n groot deel van hun inkomen in dat land verdienen.

Nederland kent daarvoor de zogenoemde keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Volgens de aangekondigde maatregel zal bij buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de zogeheten 90%-eis en ervoor kiezen om te worden aangemerkt als binnenlands belastingplichtige, de eenmaal verleende hypotheekrenteaftrek op grond van de inhaal- en clawbackregeling in de toekomst niet meer worden teruggenomen. Dit brengt voor met name grensarbeiders rechtszekerheid en een vereenvoudiging mee. Nu is het nog zo dat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, die bij buitenlandse belastingplichtigen gezien kan worden als negatief buitenlands inkomen, in latere jaren alsnog verloren kan gaan.

Onlangs oordeelde Rechtbank Breda nog dat de inhaalregeling in strijd is met het Europese recht indien deze wordt toegepast bij buitenlands belastingplichtigen die hun inkomen (nagenoeg) geheel in Nederland verdienen en daarnaast geopteerd hebben voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. De staatssecretaris loopt met zijn beleidsbesluit vooruit op de definitieve beslissing over de toekomst van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Bij het Hof van Justitie van de EU lopen momenteel nog rechtszaken die mede van invloed kunnen zijn op de definitieve vormgeving van de regeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Bron: MvF 23-02-2012;

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!