Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ontslagrecht nog altijd topprioriteit

14 februari 2012.

Driekwart van de werkgevers wil een versoepeling van het ontslagrecht. Dat staat in het rapport Vraag naar Arbeid van het Sociaal Cultureel Planbureau dat werd aangeboden aan Bernard Wientjes. Volgens de VNO-NCW-voorzitter gaat het ondernemers bij de aanpak van het ontslagrecht niet om het verminderen van de rechtsbescherming van mensen maar om het verminderen van de bureaucratie en de kosten.

Wientjes concludeert dat de Nederlandse arbeidsmarkt er relatief goed voor staat. De werkloosheid stijgt, maar is nog altijd relatief laag. Hetzelfde geldt voor de jeugdwerkloosheid. Uit het SCP-rapport blijkt ook dat de cultuur rond het doorwerken van oudere werknemers echt is omgeslagen. Werkgevers zijn er duidelijk op gericht om werknemers langer aan het werk te houden. Volgens Wientjes is dat ook nodig en onvermijdelijk. Daarvoor moet nog wel meer gebeuren in de arbeidsvoorwaarden. Zo moeten cao's en andere regelingen goed uitgekamd worden op ieder punt dat belemmerend werkt voor het langer doorwerken van ouderen.

Volgens VNO-NCW gaat het daarbij om ontziemaatregelen, maar ook om beloningsystemen en functiestructuren. De SCP-publicatie Vraag naar arbeid is gebaseerd op gegevens uit een langlopend onderzoek onder bijna drieduizend werkgevers, dat het SCP sinds 2010 beheert. Voor een goed inzicht in de positie van werknemers op de arbeidsmarkt is het belangrijk te weten welk personeelsbeleid hun werkgevers voeren. Deze publicatie laat zien hoe dat beleid de afgelopen tien jaar veranderde. Deze studie wordt iedere twee jaar herhaald. Bron: VNO-NCW, 14-02-2012; SCP 14-02-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat