Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: vakantiedagen overnemen door erfgenamen wettelijk verbieden

7 augustus 2011.

Bij overlijden van een werknemer moet het niet mogelijk zijn dat erfgenamen aanspraak kunnen maken op diens openstaande vakantiedagen. Rechterlijke uitspraken zijn tegenstrijdig. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten dan ook voor een duidelijk wettelijk verbod voor deze onwenselijke situatie.

Het is namelijk één van de vele ongewilde risico's die een werkgever loopt, aldus de werkgeversorganisaties. De kantonrechter in Heerenveen oordeelde onlangs dat nabestaanden van een werknemer 3.467,15 euro bruto kregen toegewezen voor 266 openstaande vakantie-uren. Onwenselijk, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland, omdat bij een normaal dienstverband de werknemer deze uren ook niet in geld uitbetaald zou krijgen. Deze uitspraak vergroot voor werkgevers het risico op het uitbetalen van een enorm bedrag, indien een werknemer een stuwmeer aan vakantiedagen heeft opgebouwd.

Uitbetaling van wettelijk verplichte vakantiedagen tijdens het dienstverband is al bij wet verboden is. Een werknemer heeft immers een minimaal aantal dagen rust nodig. Zelfs bij de beëindiging van een dienstverband (zonder overlijden) weegt de stem van de werkgever zwaar als het gaat om het uitbetalen of opnemen van resterende vakantiedagen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt dan ook aan het doel van de vakantierechten voorbij gegaan als nabestaanden aanspraak kunnen maken op deze uren. Vakantiedagen zijn bedoeld voor vrije dagen van de werknemer, aldus de werkgeversorganisaties. In een soortgelijke zaak in 2009 oordeelde de rechtbank in Assen nog het tegenovergestelde. VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom duidelijkheid. De werkgeversorganisaties willen een wettelijk verbod op het overnemen van vakantierechten door nabestaanden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat