Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: privacyschending van dieven is noodkreet van ondernemers

2 augustus 2011.

Het eigenhandig openbaar maken van beelden van dieven en overvallers is een noodkreet van ondernemers.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het voornemen van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) om ondernemers en particulieren hiervoor te beboeten met 25.000 euro. 'Een absurd hoog bedrag', vinden de ondernemingsorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland zien in verdere samenwerking tussen politie, gemeenten en bedrijfsleven eerder een oplossing. Dat gebeurt al binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een boete is volgens de ondernemingsorganisaties veel te voorbarig.

Het College bescherming persoonsgegevens stelt dat het vrijgeven van beelden van verdachten is voorbehouden aan politie en justitie. Een ondernemer of particulier die de beelden openbaar maakt, schendt het recht op privacy van de verdachte en riskeert, volgens het CBP, een boete van 25.000 euro. 'Een absurd hoog bedrag' volgens MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bij gebrek aan een goed overleg met politie en gemeenten voelen winkeliers en pompstationhouders zich vaak gedwongen om het heft in eigen handen te nemen, stellen de ondernemingsorganisaties. Ondernemers weten dat zij met het openbaar maken van de beelden eigenlijk hun boekje te buiten gaan. Maar tegelijkertijd denken zij dat dit de enige manier is om de daders te pakken.

Deze noodgreep van ondernemers is een serieus signaal richting de politie en de politiek, aldus de ondernemingsorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten daarom voor intensiever overleg tussen bedrijfsleven, politie en gemeenten om criminaliteit aan te pakken. Zij hebben goede ervaringen met het KVO. Dat is een effectieve manier om samen met overheid en ondernemers te werken aan het schoon, heel en veilig maken en houden van winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat