Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Laag BTW-tarief arbeidsintensieve diensten leidt niet tot meer werkgelegenheid

18 augustus 2011.

De effecten van het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten op de werkgelegenheid in de sectoren waarvoor het verlaagde tarief geldt zijn onderzocht in het evaluatierapport van het verlaagde tarief op arbeidsintensieve diensten.

In dit evaluatierapport kon niet worden aangetoond dat het verlagen van het BTW- tarief heeft geleid tot groei van werkgelegenheid in de sector van arbeidsintensieve diensten. Het CPB concludeert in een contra-expertise dat er sprake is van positieve effecten op de werkgelegenheid. Alles overziend lijkt het wetenschappelijk en statistisch uitermate lastig is om een gefundeerde uitspraak te doen over de effecten van het verlaagde BTW- tarief op de werkgelegenheid in de betreffende sectoren. Andersom geldt dat het niet eenvoudig is een uitspraak te doen over de werkgelegenheidseffecten van het invoeren van een uniform BTW-tarief van 19 procent voor de desbetreffende sectoren.

Daarbij kan worden opgemerkt dat tegenover eventuele afname van werkgelegenheid in sectoren waarin het BTW-tarief wordt verhoogd, een mogelijke werkgelegenheidsgroei staat in sectoren die momenteel al met het standaard BTW-tarief worden belast. Deze laatste sectoren worden namelijk relatief voordeliger ten opzichte van de sectoren die momenteel een verlaagd BTW-tarief kennen.

Dit heeft staatssecretaris Weekers geantwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat