Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Zakelijke dienstverleners verwachten toename omzet

26 augustus 2011.

Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte dat hun omzet in de komende drie maanden toe zal nemen, was in augustus groter dan het aantal dat een afname voorzag.

Het saldo kwam uit op +21, tegen +7 in juli. In de maanden juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname verwachten dan in de rest van het jaar. Seizoeneffecten spelen hierbij mogelijk een rol. Bij de vergelijking tussen juli en augustus moet hier rekening mee gehouden worden. Over hun toekomstige personeelssterkte waren de zakelijke dienstverleners optimistischer dan voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht hun personeelsbestand in de komende drie maanden uit te breiden was in augustus iets groter dan het aantal dat een krimp voorzag. In juni en juli was dit nog andersom. Het aantal ondernemers dat dacht hun prijzen in de komende drie maanden te verhogen was in augustus groter dan het aantal dat een prijsdaling voorzag. In de voorgaande maanden hielden beide groepen elkaar nog in evenwicht. De stemming in de uitzendbranche was wederom veel beter dan die in andere branches binnen de zakelijke dienstverlening. De uitzendbureaus waren met name optimistisch over de toekomstige omzet en het economisch klimaat.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat