Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Geen bijtelling voor 'te vieze' bestelbus met passagiersstoel

9 augustus 2011.

Een bestelbus met één of meerdere passagiersstoelen kan in principe ook voor privéritten worden gebruikt. Als dit er op jaarbasis meer zijn dan 500, dan geldt in beginsel de autokostenfictie.

Om aan te tonen dat met de auto jaarlijks minder dan 500 privékilometers worden gereden, is een sluitende kilometeradminstratie vereist. Dat hoeft echter niet altijd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van de belastingrechter in Den Haag. In deze zaak heeft een timmerbedrijf aan haar enige werknemer een bestelbus ter beschikking gesteld. De bestelbus heeft een laadruimte en naast de bestuurdersplaats is plaats voor een medepassagier. De werknemer mag de bestelbus mede voor privédoeleinden gebruiken en hij heeft dat ook gedaan. De werknemer heeft echter geen sluitende kilometeradministratie bijgehouden en daarom is volgens de inspecteur de autokostenfictie van toepassing. Dat komt het timmerbedrijf op een naheffingsaanslag loonbelasting te staan.

Volgens de belastingrechter blijkt uit jurisprudentie van onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, dat ook indien in een bestelauto in de bestuurderscabine meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, onder omstandigheden sprake kan zijn van een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De onderhavige bestelbus is ten gevolge van het gebruik in het timmerbedrijf zo vies en stoffig dat deze in wezen niet geschikt is voor privégebruik. In dit geval is voor bijtelling wegens privégebruik van de bestelbus daarom geen plaats, aldus de belastingrechter.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat