Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Percentage heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2011 omhoog

16 augustus 2011.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar is het percentage van de heffings- en invorderingsrente vastgesteld op 3 procent.

Dat is een kwart procent hoger dan het voor het derde kwartaal geldende percentage van 2,75 procent. Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Heffingsrente is verschuldigd als te weinig belasting is betaald. Is er teveel belasting betaald, dan betaalt de Belastingdienst heffingsrente. Invorderingsrente is verschuldigd als een belastingaanslag te laat is betaald.

De Belastingdienst berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag voor de dag waarop is betaald. Het percentage van de heffingsrente en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal vastgesteld.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat