Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingdienst wil structuren met afgezonderd particulier vermogen bestrijden

21 augustus 2011.

Een aantal belastingplichtigen heeft de afgelopen jaren getracht de belastingheffing over vermogen te voorkomen door ingewikkelde structuren met onduidelijke buitenlandse rechtsfiguren.

De Belastingdienst is er veel aan gelegen dergelijke structuren tegen te gaan, waarbij ook wordt gekeken naar de fiscale gevolgen van het ontmantelen ervan. Voor belastingplichtigen die zich vóór 1 december 2011 melden, zal een totaaloplossing worden gezocht waarbij, voor zover nodig wordt goedgekeurd dat de inkeerregeling van toepassing is.

Dit is een fiscaal vriendelijke regeling voor het alsnog vrijwillig aangeven van buiten het zicht van de Belastingsdienst gehouden vermogen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat