Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Minder gedwongen ontslagen in 2010

1 augustus 2011.

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend

. De daling met 14 procent is toe te schrijven aan het economisch herstel. Werknemers kunnen te maken krijgen met gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever (via de kantonrechter of het UWV) of door een faillissement. In 2009 is het aantal gedwongen ontslagen door de economische recessie sterk gestegen, maar duidelijk minder dan in de periode 2001-2003. Dat hangt deels samen met de deeltijd-WW-regeling, die in 2009 tijdelijk is ingevoerd.

Hierdoor konden bedrijven werknemers in dienst houden, die ze anders hadden moeten ontslaan. Door het economische herstel in 2010 is het aantal ontslagen met 14 procent afgenomen. De rechtbanken kregen 22,1 duizend verzoeken om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, een kwart minder dan in 2009. Het UWV verleende 25,7 duizend ontslagvergunningen in 2010.

Dat is 30 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal ontslagen door faillissement nam juist toe: van 55,4 duizend in 2009 tot 56,8 duizend in 2010. Weliswaar waren er minder bedrijfsfaillissementen dan in 2009, maar daar zaten wel enkele grote bedrijven bij met relatief veel werknemers.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat