Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Versnelde verhoging AOW-leeftijd

1 april 2015.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Thans is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Het wetsvoorstel zorgt voor een versnelling van de verhoging vanaf volgend jaar. Tot 2018 gaat de AOW-leeftijd in jaarlijkse stappen van drie maanden omhoog, daarna tot 2022 is de jaarlijkse verhoging vier maanden. Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de resterende levensverwachting op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een aangenomen amendement past de overbruggingsregeling aan, waardoor variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2016 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk is, mits de mate van variatie uiterlijk bij het bereiken van de 65 5/12-jarige leeftijd is vastgesteld. Hierdoor kan men een AOW-gat tussen de 65 5/12-jarige leeftijd (de AOW-leeftijd die zonder de versnelde verhoging per 1 januari 2016 zou gelden) en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode. Deze mogelijkheid geldt tot 1 juli 2016.

Verder heeft de Tweede Kamer in twee moties de regering opgeroepen om de overbruggingsregeling AOW te verruimen, zodat ook mensen die na 1 januari 2013 zijn gaan deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling er gebruik van kunnen maken, en te verlengen tot 1 januari 2023. De staatssecretaris heeft aangegeven met die verruiming en verlenging in te zullen stemmen.

Bron: Tweede Kamer, 26-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat