Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vergeet niet de revisierente

23 april 2015

Wanneer een lijfrenteverzekering voortijdig wordt afgekocht, moet revisierente worden betaald. Dit geldt ook als de reden voor afkoop een penibele financiële positie is geweest en de belastingplichtige bij de afkoop in zijn ogen zelfs verlies heeft geleden. Op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen wordt revisierente in rekening gebracht op het moment dat een inkomensvoorziening – bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering – waarvoor in de inkomstenbelasting premies als negatieve uitgaven in aanmerking zijn genomen, niet meer voldoet aan de voorwaarden.

De hele aanspraak is dan ineens belast en een revisierente (20%) compenseert (op forfaitaire wijze) het rentenadeel van de staat. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat beleggingswinsten op een willekeurig tijdstip te gelde worden gemaakt. Een belastingplichtige die in 1998 een lijfrenteverzekering afsluit voor een periode van twintig jaar koopt deze in 2010 af. Op de afkoopsom houdt de verzekeraar loonheffing in en daarnaast brengt de inspecteur, naast de aanslag IB 2010, in een afzonderlijke beschikking € 10.643 aan revisierente in rekening. De belastingplichtige gaat hiertegen in bezwaar en beroep. Bij het hof betwist hij niet dat de inspecteur correct de wettelijke regeling heeft toegepast, maar zijn bezwaar is dat het in zijn geval zo onbillijk en onrechtvaardig uitpakt.

Hij kocht de lijfrenteverzekering af omdat hij financieel in zwaar weer zat. Met de afkoopsom is onder meer zijn belasting betaald. Bovendien heeft hij bij de afkoop verlies geleden: hij kreeg minder terug dan hij had ingelegd. Nu incasseert de overheid dubbel: én inkomstenbelasting én revisierente. Het hof houdt het simpel: revisierente is op grond van de wet verschuldigd en het is niet aan de rechter om te oordelen of de wet in deze situatie onbillijk uitpakt of niet. Bron: Hof Amsterdam 12-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat