Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Alternatief voor Beschikking geen loonheffing

20 april 2015.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Wiebes van Financiën een alternatief aan voor de Beschikking geen loonheffing (BGL). Het alternatief is het resultaat van overleg met diverse organisaties naar aanleiding van het vorig jaar ingediende wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing. Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten van opdracht kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, die dan een oordeel geeft over de overeenkomst.

Die beoordeling moet partijen zekerheid geven over de gevolgen van de overeenkomst voor de loonheffing. De overeenkomsten worden alleen beoordeelt op de elementen die van belang zijn om na te gaan of er sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. Als er geen verplichting is tot het afdragen of voldoen van loonheffingen, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Het UWV volgt het oordeel van de Belastingdienst. Net als bij het oorspronkelijke voorstel van de BGL wordt er geen oordeel gegeven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst zal zelf voorbeeldovereenkomsten opstellen. Deze voorbeeldovereenkomsten en door brancheorganisaties voorgelegde overeenkomsten zullen openbaar worden gemaakt. Ook voorgelegde individuele overeenkomsten zullen openbaar worden gemaakt (tenzij opdrachtgever en/of opdrachtnemer hier bezwaar tegen hebben), zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Verder wil de staatssecretaris per sector overeenkomsten gaan beoordelen, zodat rekening kan worden gehouden met de terminologie en afspraken die in een sector gebruikelijk zijn en met sectorale wetgeving. De zekerheid die een opdrachtgever aan de beoordeling kan ontlenen geldt uitsluitend als de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig de voorgelegde overeenkomst. De beoordeling door de Belastingdienst wordt schriftelijk vastgelegd en daarbij wordt aangegeven voor welke termijn een vrijwaring wordt gegeven. Gedacht wordt aan een termijn van vijf jaar, met een voorbehoud als de wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar wijzigt.

Ook jurisprudentie kan aanleiding geven om een eerder beoordeelde overeenkomst in te trekken. Het voorstel zal worden uitgewerkt in een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel BGL en zal (naar wordt beoogd) per 1 januari 2016 in werking treden. De huidige VAR blijft tot die tijd bestaan. Bron: MvF 20-04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat