Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen overdrachtsbelasting bij nieuw vervaardigd goed

8 april 2015.

Bij de levering van een onroerend goed is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd. Tenzij ook omzetbelasting is verschuldigd omdat het gaat om de levering van een nieuw vervaardigd goed. Maar wanneer is er nu sprake van een nieuw vervaardigd goed? Volgens Rechtbank Noord-Holland is hiervan sprake als de werkzaamheden aan het geleverde pand zo ingrijpend zijn geweest, dat er in wezen nieuwbouw heeft plaats gevonden.

De zaak betrof de levering van een winkelpand. Voordat de levering plaatsvond had de verkopende partij het pand volledig gesloopt met uitzondering van de voorgevel. Ook de fundering en vloerplaat van het oude gebouw zijn, voor zover nodig voor de nieuwbouw, verwijderd, en nieuwe, stalen funderingspalen zijn aangebracht. Het gesloopte winkelpand wordt belast met btw geleverd aan de koper die achter de oude gevel een geheel nieuw pand neerzet. De inspecteur legt aan de koper een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op van € 261.750. De koper gaat hiertegen in beroep. Bij de rechter spitst het geschil zich toe op de vraag of sprake is van nieuwbouw of niet. Volgens de inspecteur gaat het hier om de levering van een bestaande onroerende zaak. De oudbouw was nog niet opgehouden te bestaan. Rechtbank Noord-Nederland denkt hier echter anders over. Het oude winkelpand was, met uitzondering van de voorgevel, volledig gesloopt, en de dragende constructie en fundering verwijderd en vervangen door een nieuwe passende constructie en fundering. Volgens de rechter waren de werkzaamheden zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Daaraan doet niet af dat een deel van de oudbouw – de voorgevel en een deel van de vloerplaat – in stand is gebleven. De levering was belast met omzetbelasting en de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting was dus ten onrechte opgelegd. Bron: Rb. Noord-Holland 22-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat