Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schenking is geen kasrondje, renteaftrek mogelijk

8 april 2015.

Door een zorgvuldige administratie van zowel de verschuldigde rente als de jaarlijkse schenking, kan de rente op een onderhandse lening in mindering worden gebracht als rente voor de eigen woning. Dat niet jaarlijks een notariële akte van schenking wordt opgemaakt, maakt dit niet anders.

Een zoon heeft volgens een onderhandse overeenkomst in 2002 een bedrag van zijn ouders geleend om het aandeel van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning over te nemen. In de overeenkomst is opgenomen dat de zoon over deze geldlening een rente van 5% per jaar is verschuldigd en dat deze achteraf per maand moet worden voldaan. In de periode 2002-2009 wordt de rente maandelijks door de zoon betaald en niet bijgeschreven op de lening. In 2009 komt de zoon in financiële problemen en wordt de rente niet meer maandelijks betaald maar bijgeboekt op de geldlening. De adviseur van de zoon houdt voor deze bijboekingen een administratie bij.

De zoon en zijn broer ontvangen al jarenlang aan het einde van het jaar een schenking van hun ouders van ongeveer € 5.000. Dit bedrag werd altijd in contanten of per bank uitbetaald. Sinds 2009 wordt de schenking van de zoon gebruikt om de verschuldigde rente te betalen. De adviseur van de zoon verwerkt de schenking in de administratie van de geldlening. De rest van de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van ander schulden die de zoon bij zijn ouders heeft. De inspecteur heeft een bedrag van € 2.250, dat in 2009 is bijgeschreven op de lening van de ouders, niet geaccepteerd als aftrekbare eigenwoningrente. Volgens de inspecteur is het bedrag kwijtgescholden en daarom niet aftrekbaar.

Het hof heeft, onder verwijzing naar een eerder arrest van de Hoge Raad,terecht geoordeeld dat er echter geen sprake is van kwijtschelding door de ouders aan de zoon. De door de zoon verschuldigde rente wordt zorgvuldig geadministreerd en de jaarlijkse schenking wordt door de zoon aangewend om de op de geldlening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Er is daarom geen sprake van een kasrondje maar ook geen sprake van kwijtschelding. Het feit dat niet jaarlijks een notariële akte van de schenking wordt opgemaakt, maakt dit niet anders. Bron: HR 03-04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat