Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Drie maanden is drie maanden

1 april 2015.

Indien een ingekomen werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling een andere inhoudingsplichtige krijgt, kan men ook voor de nieuwe dienstbetrekking om toepassing van de 30%-regeling verzoeken. Voorwaarde is wel dat de periode tussen de vorige en de nieuwe dienstbetrekking niet langer is dan drie maanden.

Een uit India afkomstige werknemer is vanaf 2009 werkzaam en woonachtig in Nederland. Samen met zijn toenmalige werkgever vraagt hij een beschikking 30%-regeling aan die hem wordt toegekend voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 31 mei 2019. Op 1 december 2012 gaat hij uit dienst bij zijn werkgever, en pas op 23 april 2013 sluit hij een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werkgever waar hij 2 mei 2013 aan de slag gaat. Ook hier bij de nieuwe werkgever wil hij de 30%-regeling toepassen, maar dit wordt door de inspecteur geweigerd: tussen beide dienstbetrekkingen zit een periode van meer dan drie maanden.

De werknemer stelt echter van 1 december 2012 tot 22 februari 2013 niet beschikbaar te zijn geweest voor de arbeidsmarkt omdat hij zich volledig heeft gewijd aan het zoeken naar een woning. Rechtbank Gelderland gaat hier niet in mee: de 30%-regeling laat geen ruimte om op andere wijze aannemelijk te maken dat men over schaarse specifieke deskundigheid beschikt. Ook is het niet mogelijk een zelfgekozen periode, waarin men niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt, niet mee te rekenen. Nog daargelaten dat het zoeken van woonruimte niet verhindert dat men gelijktijdig ook naar werk kan zoeken. Hof Arnhem-Leeuwarden sluit zich bij dit oordeel aan. Het hof benadrukt dat de termijn van drie maanden niet zo moet worden uitgelegd dat wanneer minder dan drie maanden naar een functie is gezocht, die termijn niet is overschreden. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat