Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


iPad toch een computer

21 april 2015

De iPad blijkt fiscaal een lastig apparaat. Volgens Rechtbank Haarlem is het een computer. Hof Amsterdam meende dat het eigenlijk toch meer een communicatiemiddel is en dus fiscaal moet worden behandelt als telefoon. Maar volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad is de ‘telefoonfunctie’ toch ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat, zodat de conclusie is: een ‘computer’.

De zaak betrof het mediabedrijf RTL dat in 2010 aan haar vaste medewerkers een iPad had verstrekt. De medewerkers hoefden geen eigen bijdrage te betalen, over het gebruik waren geen afspraken gemaakt en bij uit dienst treden konden de medewerkers de iPad meenemen. Is het een computer dan geldt voor de onbelaste verstrekking (we hebben het over 2010) het criterium van een zakelijk gebruik van minimaal 90%. Is het een telefoon/communicatiemiddel dat geldt een zakelijkheidscriterium van 10%. Advocaat-generaal Niessen meent dat een communicatiemiddel (ook) kan kwalificeren als computerachtige.

Komt een apparaat voor beide categorieën in aanmerking, dan gaan de regels voor computers voor. Daar elke tablet verschillende eigenschappen en functies kent, hangt het volgens Niessen van de kenmerken van het betreffende apparaat af bij welke categorie het kan worden ingedeeld. Gezien de veelzijdigheid aan functies van de iPad is de conclusie dat de ‘telefoonfunctie’ ondergeschikt is en het moet worden aangemerkt als ‘computer’. Het wachten is nog op het eindoordeel van de Hoge Raad, maar het ziet somber uit voor werkgevers die nog een geschil hebben lopen over de verstrekking van iPads of het vergoeden van de kosten daarvan. Overigens gelden met ingang van 1 januari 2015 andere regels. Voor de onbelaste verstrekking geldt nu het noodzakelijkheidscriterium. Bron: Conclusie AG 31-03-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat