Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Loonkosten nemen nauwelijks toe ondanks cao-loonstijging

7 april 2015.

Volgens cijfers van het CBS namen in het eerste kwartaal van dit jaar de loonkosten nauwelijks toe, ondanks de cao-loonstijging. In het eerste kwartaal stegen de contractuele loonkosten met 0,4%. Dat is de laagste toename sinds vijftien jaar. De cao-loonstijging in het eerste kwartaal was echter 1,2%. Dat de loonkosten desondanks nauwelijks stegen komt vooral door wijzigingen in werkgeverspremies (pensioen, WW). Ook in 2006 bleef de loonkostenstijging achter bij de cao-lonen. Ook toen werd dit veroorzaakt door lagere werkgeverspremies (arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen).

Het verschil tussen de toename in de contractuele loonkosten en de toename van de cao-lonen was het grootst bij de overheid. Doordat de pensioenpremie evenveel daalde als de lonen stegen was het effect daar dat de contractuele loonkosten in het eerste kwartaal ongewijzigd bleven.

De industrie kende de hoogste cao-loonstijging (1,9%) in het eerste kwartaal. In de energievoorziening was de loonstijging (0,6%) het laagst. Bron: CBS 2-04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat