Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Vooraf ingevulde aangifte weer beschikbaar

1 maart 2011.

Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 maart aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst vult veel gegevens zoals naam, adres, woonplaats, loon of studiefinanciering en de WOZ-waarde van een koopwoning alvast in. Belastingplichtigen moeten deze gegevens controleren, aanvullen en waar nodig wijzigen. Met het gebruik van deze gegevens is de aangifte makkelijker en het kost minder tijd. Ook maken mensen minder invulfouten via de digitale aangifte dan via papier. Vorig jaar hebben bijna 3 miljoen mensen gebruik gemaakt van de vooraf ingevulde aangifte.

In totaal moeten circa 9,5 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2010. Wie voor 1 april de aangifte indient, krijgt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige aanslag. Maart is voor de BelastingTelefoon de drukste maand van het jaar. Het aantal telefoontjes kan dan oplopen tot meer dan 100.000 per dag. Jaarlijks beantwoordt de BelastingTelefoon zo'n 14 miljoen vragen van belastingplichtigen. Meer dan 35% daarvan wordt tijdens de aangifteperiode gesteld. De meeste vragen gaan over de status van de aangifte.

Maandag en dinsdag zijn over het algemeen de drukste dagen bij de BelastingTelefoon. Het is dan handiger om op andere dagen te bellen. Om mensen langer de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de aangifte inkomstenbelasting is de BelastingTelefoon in maart ook op vrijdagavond tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat