Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


30-plusser kan toch MBO-opleiding volgen

14 maart 2011.

Jaarlijks zullen 47.000 30-plussers toch een mbo-opleiding kunnen volgen. De financiering wordt beperkt tot 2 jaar en er wordt een hogere bijdrage gevraagd van werknemers en werkgevers.

Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW). Het alternatief biedt vooral de zorgsector en de technische sector goede mogelijkheden om snel voldoende personeel op te leiden. In het regeerakkoord heeft het kabinet een leeftijdsgrens van 30 jaar voor publieke bekostiging van mbo-opleidingen geïntroduceerd. Op verzoek van de Tweede Kamer is gezocht naar een alternatief om het scholingsaanbod voor 30-plussers overeind te houden. Er komt een nieuw, arbeidsmarktbericht, programma voor 30-plusstudenten. Sociale partners en mbo-instellingen gaan landelijke afspraken maken over de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de verkorting van de opleidingsduur. Het programma wordt deels gefinancierd door de overheid (circa 50 miljoen euro van het ministerie van OCW en circa 20 miljoen euro van het ministerie van VWS). Werkgevers en werknemers betalen een hogere bijdrage door verhoging van het cursusgeld. Werkgevers die een substantieel deel van de kosten van het cursusgeld voor hun rekening nemen, krijgen een extra belastingvoordeel.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat