Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kabinet onderzoekt oorzaken gebrekkige pensioenopbouw zelfstandigen

5 maart 2011

Het kabinet wil weten hoe het komt dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) weinig aandacht hebben voor hun pensioenopbouw. Daarom wordt onder meer onderzocht of de wijze waarop de pensioenvoorzieningen nu zijn ingericht, aansluit op de behoefte van zelfstandigen. Om de pensioenopbouw te stimuleren wil het kabinet dat werknemers die voor zichzelf beginnen als zzp'er, straks langer fiscaal voordelig kunnen sparen via het pensioenfonds van hun oude werkgever. Vanaf 2012 wordt de termijn van deze speciale pensioenregeling verlengd van drie naar tien jaar. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Weekers van Financiën, in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het SER-advies over zzp'ers van oktober vorig jaar. Het kabinet vindt dat onnodige belemmeringen voor zzp'ers moeten worden weggenomen. Vermindering van administratieve lasten en goede faciliteiten voor zelfstandigen zijn essentieel voor het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat. Ook wil het kabinet bevorderen dat kleine ondernemers meer kans op opdrachten krijgen. Het vorige kabinet heeft in 2009 de SER gevraagd of het huidige stelsel van arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid en fiscaliteit nog wel geschikt is in verband met het toenemende aantal zzp'ers. De SER ziet echter geen reden voor een fundamentele wijziging van het stelsel. Het kabinet handhaaft dan ook zijn beleid voor zelfstandigen zonder personeel, waarbij de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt blijft.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat