Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kabinet heeft zorgen over bedrijfslasten

13 maart 2011

Het kabinet deelt de zorgen van de Kamer over de lasten voor het bedrijfsleven die, zoals nu al uit steekproeven van onder meer het onafhankelijk onderzoeksinstituut Coelo en de NOS is gebleken, dit jaar zijn gestegen. Toch wacht minister Donner van Binnenlandse Zaken vooralsnog het 'totaalbeeld' over 2011 af, dat gebaseerd zal zijn op cijfers van het CBS en die vervolgens door het Centraal Planbureau verwerkt zullen worden in zijn raming. Pas dan zal hij overwegen de provincies en gemeenten om opheldering te vragen, zo laat de bewindsman mede namens premier Rutte en zijn ambtsgenoot van Economische Zaken doorschemeren in een brief aan de Tweede Kamer. Donner wijst er sowieso op dat het kabinet op dit moment bestuurlijk overleg voert met de lokale overheden waarin ook de beperking van de lokale lastenontwikkeling aan de orde komt. Ook stelt de minister dat gemeenten nu eenmaal de autonome bevoegdheid hebben om binnen de wettelijke kaders hun tarieven voor de lokale heffingen vast te stellen. 'Daarover hoeven ze vooraf niet met ondernemers te overleggen.' Niettemin noemt hij het ongewenst als mocht blijken dat gemeenten hun financiële problemen daadwerkelijk afwentelen op het lokale bedrijfsleven. Donner vestigt zijn hoop alvast op de lokale democratische verantwoording als 'stok achter de deur' voor het afkeuren van een dergelijk beleid. Een lokale lastenverzwaring kan immers een negatieve invloed hebben op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waarschuwt hij.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat