Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hoog btw-tarief bij slagboomparkeren

27 maart 2011.

Gemeenten die parkeergeld innen via het zogenaamde 'slagboomparkeren' zijn 'btw-ondernemer'. Dat betekent dat zij bij het afrekenen 19% omzetbelasting in rekening moeten brengen aan de parkeerders. Dit staat in een besluit van staatssecretaris Weekers (Financiën). Het besluit komt niet uit de lucht vallen, maar is een gevolg van een arrest van de Hoge Raad uit 2010. Deze zaak handelde over een gemeente die tegen betaling gelegenheid geeft tot parkeren op met slagbomen afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages. De gemeente heeft voor de betreffende ontvangen parkeergelden geen omzetbelasting voldaan. De inspecteur stelde zich echter op het standpunt dat de gemeente als btw-ondernemer is opgetreden en daarom over de ontvangen parkeergelden omzetbelasting moest betalen. De belastingrechter in Den Bosch besliste met de inspecteur dat de gemeente als btw-ondernemer moet worden aangemerkt vanwege concurrentieverstoring met privaatrechtelijke ondernemers die dergelijke parkeervoorzieningen exploiteren. Deze laatsten moeten immers sowieso omzetbelasting in rekening brengen en afdragen. De gemeente was het daar niet mee eens en stapte naar de Hoge Raad. Ook daar stelde zij zich op het standpunt dat zij ter zake van het gelegenheid geven tot slagboomparkeren optreedt als overheid - en daarmee niet als btw-ondernemer. De Hoge Raad gaf de gemeente echter geen gelijk. Concreet betekent dit dat het voor Weekers nu noodzakelijk is geworden om via een apart besluit het bij de Wet op de omzetbelasting behorende Uitvoeringsbesluit aan te passen. Daarin staat nu dat gemeenten die parkeergelegenheid geven via slagboomparkeren btw-ondernemer zijn. Bij slagboomparkeren zal het veelal gaan om parkeerterreinen, parkeergarages en parkeerdekken die zijn afgesloten met een slagboom, hekwerk, of een dergelijke voorziening.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat