Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Steeds meer kleine bedrijven

3 maart 2011.

Op 1 januari 2010 telde Nederland 864 duizend bedrijven en instellingen. Dat zijn er ruim 19 duizend meer dan een jaar eerder. De groei kwam geheel voor rekening van kleine bedrijven. De toename van het aantal bedrijven is kleiner dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met één werkzame persoon was 5 procent hoger dan een jaar eerder. De toename van het aantal bedrijven met 2 tot 5 werkzame personen was zeer beperkt. In beide grootteklassen was de groei minder dan een jaar eerder. Het aantal grotere bedrijven daalde, terwijl dit een jaar eerder nog steeg.

In de bouw, het vervoer en de informatiebranche was het aantal bedrijven opnieuw hoger dan een jaar eerder, maar de groei vlakte wel af. Zowel in de bouw als in de informatiebranche komen relatief veel kleine bedrijven voor. In de industrie, de handel en horeca is het aantal bedrijven afgenomen. Verder is het aantal bedrijven in de landbouw opnieuw gekrompen. In deze sector voltrok zich een daling bij alle bedrijfsgroottes. Door de bovengemiddelde groei van het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon in de afgelopen jaren, vormen deze bedrijven een steeds groter deel van de bedrijvenpopulatie. In 2007 had de helft van alle bedrijven slechts 1 werkzame persoon. In 2010 was dit aandeel gestegen naar 57 procent. Van alle overige bedrijfsgroottes nam het aandeel in dezelfde periode af. In 2010 had 34 procent van alle bedrijven tussen 2 en 10 werkzame personen in dienst en bijna 8 procent had tussen 10 en 100 werkzame personen. Iets minder dan 1 procent van alle bedrijven had 100 of meer werkzame personen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat