Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meer hulp voor MKB bij ontwikkelen nieuwe producten

2 maart 2011.

Er komt meer hulp voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Dat maakte Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op 2 maart bekend. 'Alleen door te innoveren kan je blijven concurreren. Wij willen het MKB daarbij als motor van de economie ondersteunen,' aldus Verhagen.

Naast meer fiscale steun (verruiming WBSO en Vpb-verlaging) en een forse administratieve lastenverlichting worden vanaf 1 april groepen MKB-ondernemers gestimuleerd meer samen te gaan werken aan product- en procesinnovaties. Verhagen maakt hiervoor in totaal 17 miljoen extra beschikbaar in 2011. Dit wordt toegevoegd aan de 9 miljoen euro die al was vrijgemaakt in het kader van de zogenaamde IPC-regeling (InnovatiePrestatieContracten). Vanaf 1 april 2011 wordt de vernieuwde en uitgebreide IPC-regeling opengesteld. Met steun van de overheid werken groepen van zo'n 10 tot 20 ondernemers daarbij gezamenlijk aan een nieuwe strategie om meer te gaan innoveren. Ze kunnen daarbij ook over de grenzen van hun branche heen werken of bijvoorbeeld met partijen in het buitenland. Vaak nemen brancheverengingen de regie. De regeling helpt ook bij het verbeteren van de samenwerking met kennisinstellingen. Voorbeelden van eerdere innovaties die met hulp van een IPC tot stand kwamen zijn de ontwikkeling van technieken om LED verlichting nog energiezuiniger te maken, de ontwikkeling van onbrandbaar karton en een systeem voor ondergrondse wateropslag.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat