Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Lagere lasten voor bedrijven

3 maart 2011.

Het kabinet is van plan om bestaande subsidies op gebied van (internationaal) ondernemerschap, innovatie en ruimtelijke economie ter grootte van 500 miljoen euro om te zetten in lagere lasten voor het bedrijfsleven. Een deel van dit geld zal worden gebruikt voor een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Het andere deel zal worden ingezet voor een verruiming van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), een aftrekpost voor loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling. Een bijkomend voordeel van deze verschuiving is dat minder subsidies voor lagere uitvoeringskosten zorgen en dat er daardoor ook minder ambtenaren nodig zijn in de uitvoering. Deze belastingverlaging maakt deel uit van het nieuwe bedrijfslevenbeleid van het kabinet Rutte. Het kabinet vindt dat ondernemers meer ruimte moeten krijgen om te ondernemen en om te groeien.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat