Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verhoging heffingvrije vermogen en de huurtoeslag

23 december 2015

AOW-gerechtigden kunnen door de verhoging van het heffingvrije vermogen tot € 24.437, aangekondigd in de Novelle bij het Belastingplan 2016, in aanmerking komen voor huurtoeslag.

AOW-gerechtigden met een vermogen van meer dan € 21.437 hebben van de Belastingdienst in september een brief gekregen waarin wordt aangegeven dat de ouderentoeslag per 1 januari 2016 komt te vervallen. Doordat in de Novelle bij het Belastingplan 2016 het heffingvrije vermogen is verhoogd naar € 24.437, kan de groep AOW-gerechtigden met een vermogen tussen de € 21.437 en €24.437 in 2016 toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Indien AOW-gerechtigden naar aanleiding van de brief van de Belastingdienst hun huurtoeslag hebben stopgezet, kunnen zij tot 1 september 2017 (met terugwerkende kracht) opnieuw huurtoeslag aanvragen.

AOW-gerechtigden met een vermogen boven de € 24.437 krijgen door de verhoging niet alsnog recht op huurtoeslag. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat het niet aan de Belastingdienst is om te communiceren dat met een aankoop voor 1 januari 2016 onder het verhoogde heffingvrije vermogen kan worden gebleven. Daarmee zou mogelijk op anticiperend gedrag worden gewezen. Gerichte communicatie richting AOW-gerechtigden over het alsnog verkrijgen van huurtoeslag is gezien de resterende tijd niet meer mogelijk. Via algemene communicatie zullen de gevolgen van de verhoging van heffingvrije vermogen worden meegenomen. Bron: MvF 17-12-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat