Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uitstel voor verbod op inhoudingen op WML

2 december 2015

Het verbod op inhoudingen op het minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief van 30 november 2015 aan de Tweede Kamer.

Begin november had de Tweede Kamer in een motie aangedrongen op een versoepeling van de Wet aanpak schijnconstructies voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven. De Kamer wilde dat de minister in een algemene maatregel van bestuur voor hen een uitzondering zou maken op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon. De minister wil zijn reactie op die motie meenemen in een al eerder aangekondigde brief over het minimumloon. Omdat hij voor de onderwerpen in die brief (herziening WML, handhaving, mogelijke invoering wettelijk minimumuurloon, stukloon, reikwijdte WML, minimumjeugdloon) meer tijd nodig heeft, stelt hij die brief uit tot begin 2016.

Omdat de diverse belanghebbenden met betrekking tot het verbod op inhoudingen op minimumloon voor 1 januari moeten weten waar ze aan toe zijn, heeft hij besloten de inwerkingtreding van dit onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies uit te stellen tot 1 juli 2016. De overige wijzigingen uit de Wet aanpak schijnconstructies die per 1 januari doorgaan (girale betaling naar rekening op naam werknemer, eisen ten aanzien van loonstrook) gaan wel gewoon door. Bron: Min SZW 30-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat