Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Telewerken in de lift

21 december 2015

Sinds 2013 groeit het aantal bedrijven weer waar het mogelijk is om te telewerken. Inmiddels krijgen bij driekwart van de Nederlandse bedrijven waar tien of meer mensen werken medewerkers vanuit huis, andere locaties of onderweg toegang tot de ICT-systemen van het bedrijf. In 2003 was dit nog bij geen kwart van de bedrijven. Na een periode van stabilisatie tussen 2008 en 2012 steeg het aandeel bedrijven met telewerkvoorzieningen weer, tot 74% in 2015. Ook het aandeel telewerkende werknemers nam de afgelopen jaren toe. Bedrijven in de specialistische zakelijke diensten, zoals bijvoorbeeld rechtskundige dienstverlening of architecten- en ontwerpbureaus, en de bedrijfstak informatie en communicatie ondersteunen telewerken op grote schaal. In beide branches betreft het negen op de tien bedrijven. In sectoren waarbij een groot deel van het personeel fysiek aanwezig moet zijn, doen bedrijven veel minder aan telewerken. Zo komt telewerken in de horeca bij nog geen vier op de tien bedrijven voor.

Grote bedrijven met meer dan 250 werkzame personen bieden vrijwel altijd telewerkmogelijkheden aan (96%). Voor deze bedrijven geldt in iedere bedrijfstak dat het aandeel boven de 90% ligt, ook voor de horeca. Dit betekent niet dat iedere medewerker van deze bedrijven kan telewerken. Een bedrijf met tweeduizend medewerkers van wie er vijf kunnen telewerken telt in deze cijfers even zwaar als een bedrijf waar alle medewerkers kunnen telewerken.

Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt dat 15% van alle werknemers minimaal een halve dag per week telewerkt. Meer mannen dan vrouwen zijn actief als telewerker: 18 tegen 12%. Hoogopgeleiden doen acht keer zo vaak aan telewerken als laagopgeleiden. Van de hoogopgeleide mannen is een op de drie telewerker tegen bijna een op de vier hoogopgeleide vrouwen.

Bijna een kwart van de leidinggevenden telewerkt. Dat is twee keer zoveel als onder mensen die geen leiding geven (12%). Het aandeel telewerkende leidinggevenden loopt op naarmate zij meer mensen aansturen. Zo is het percentage telewerkers onder personen die leidinggeven aan honderd of meer medewerkers 51%.

Werknemers die wonen in de provincie Utrecht telewerken het meest (19%). Met 10% telewerkende werknemers scoren Friesland en Zeeland verhoudingsgewijs het laagst.

Nederland is in 2015 met bijna driekwart van de bedrijven die telewerken ondersteunen, opgeklommen tot de Europese subtop telewerken. In 2012 was dat aandeel in Nederland iets lager dan het EU-gemiddelde van 60%. Door de groei sinds 2013 is Nederland dit jaar landen als Noorwegen, Luxemburg en Tsjechië op de ranglijst voorbij gestreefd. Finland voert net als in 2012 de Europese ranglijst aan met 85% bedrijven met telewerkers. Frankrijk staat onderaan de lijst met 40%. Bron: CBS 17-12-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat