Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe privacyregels vereisen actie

22 december 2015

Op 1 januari 2016 worden nieuwe privacyregels van kracht, en in 2017 opnieuw. Voor ondernemers die niet tegen hoge boetes willen aanlopen, breken drukke tijden aan. Ook ondernemingsraden doen er goed aan om waakzaam te zijn.

Elke ondernemer verwerkt persoonsgegevens, maar niet elke ondernemer beseft voldoende welke wetten hierop van toepassing zijn. Vanaf 1 januari wordt de maximale boete op overtredingen opgetrokken naar € 800.000. Een andere verandering die dan ingaat, is de Wet Melding Datalekken. Ondernemers die signaleren dat er is ingebroken in hun computers, zijn in bepaalde gevallen verplicht dat te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vanaf 2017 wordt een nieuwe Europese Privacyverordening van kracht. En dan is er ook nog de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie waardoor het overbrengen van persoonsgegevens naar Amerikaanse servers niet langer is toegestaan.

Privacydeskundigen, zoals van het kantoor De Voort Advocaten | Mediators, menen dat de komende wetswijzigingen ervoor zorgen dat werknemers beter beschermd worden. Maar wat er precies van een ondernemer verwacht wordt, hangt af van sector en bedrijfsgrootte. Belangrijk voor ondernemers is dat ze passende regels vastleggen in een contract, protocol of reglement. Ook adviseren ze om ervoor te zorgen dat iemand binnen het bedrijf zich specifiek met privacy bezighoudt.

Regelingen op het gebied van privacy vallen onder het instemmingsrecht van ondernemingsraden. Bron: Inzicht in de ondernemingsraad, 15-12-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat