Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


40 procent ontslagaanvragen afgewezen

1 december 2015

Uit een analyse van vijftig ontslagzaken sinds de wijzigingen in het ontslagrecht zou blijken dat kantonrechters in een groot aantal gevallen de ontslagaanvragen afwijzen. Slecht in 60% van de zaken ging de rechter akkoord met het ontslag. In het verleden, voor de Wet werk en zekerheid, ontslagaanvragen , zou een ontslagaanvraag door de rechter tot wel in 90% van de gevallen worden gehonoreerd.

Een belangrijke oorzaak hiervan is dat rechter geen billijkheidsoordeel meer mogen geven, maar een ontslagverzoek aan de hand van strikte wettelijke criteria moeten beoordelen. Volgens de onderzoekers speelt ook een rol dat bij een toewijzing van de ontslagaanvraag de werknemer een lagere vergoeding krijgt dan voorheen. Het percentage afgewezen ontslagaanvragen verschilt wel per ontslaggrond. Ontslagaanvragen wegens verstoorde gezagsverhouding worden relatief vaak toegewezen (70%).

Maar bij ontslag op staande voet is de rechter het slechts in 36% van de gevallen met de werkgever eens. De indruk is dat werkgevers te snel naar deze sanctie grijpen in geval van verwijtbare gedragingen. Slechts in enkele gevallen wordt door de rechter een billijke vergoeding toegewezen. De toegekende bedragen lopen, doordat de rechter geen formule mag toepassen, sterk uiteen van circa € 500 tot € 50.000. Bron: Ontslag.nl 10-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat