Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


WOZ-waarde in toekomst openbaar

28 december 2011.

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de WOZ-waarde van panden in de toekomst openbaar maken. Dit moet volgens de bewindsman leiden tot een grotere acceptatie van die waarde bij burgers. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Weekers dat hij hiervoor een wijziging van de Wet WOZ aan de Kamer wil voorleggen.

Het voorstel voor openbaarmaking van de WOZ-waarde komt voort uit een overleg tussen de staatssecretaris en de minister van BZK met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer. Alle aanwezige partijen waren van mening dat openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen kan bijdragen aan de acceptatie van die waarde bij de burgers. Gemeenten kunnen zo belanghebbenden meer inzicht geven in de totstandkoming van de WOZ-waarden.

Ook kunnen belanghebbenden met een openbare WOZ-waarde de WOZ-waarde opvragen van zelfgekozen referentiepanden. Signalen van belanghebbenden over eventuele onjuistheden in de WOZ-waarden kunnen worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie WOZ. Een andere maatregel om te komen tot meer transparantie is het taxatieverslag nieuwe stijl dat gemeenten vanaf 2012 zullen gebruiken. Dit nieuwe taxatieverslag bevat extra, toelichtende informatie. Dit moet leiden tot een betere acceptatie bij burgers.

In zijn brief meldt de staatssecretaris dat hij niet zal komen met een alternatief voor de Fierensmarge. Door een arrest van de Hoge Raad van 22 oktober 2010 was die marge komen te vervallen, waardoor het mogelijk werd ook tegen kleine waardeverschillen in bezwaar en beroep te komen. Uit onderzoek van de Waarderingkamer blijkt echter dat het aantal bezwaarschriften verder is afgenomen (van 2,7% in 2010 naar 2,6% in 2011). Als men kijkt naar het aantal objecten onder bezwaar (een bezwaarschrift kan betrekking hebben op meerdere WOZ-objecten), dan is er sprake van een kleine toename: van 2,9% (oktober 2010) naar 3,3% (oktober 2011) voor woningen en van 7,2% naar 7,7% voor niet-woningen.

De staatssecretaris wijt de lichte toename mede aan het toegenomen belang van de WOZ-waarde. Een alternatief voor de Fierensmarge opnemen in de wet ligt wat hem betreft dan ook niet voor de hand. Zeker niet omdat alle alternatieven complexe wetgeving met zich meebrengen en de uitvoering niet eenvoudiger maken. Bron: MvF 27-12-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat