Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Wetsvoorstel Griffierechten: niet aannemen!

8 december 2011.

De Raad voor de rechtspraak doe een dringend beroep op de Tweede en Eerste Kamer om het door minister Opstelten ingediende wetsvoorstel voor de verhoging van griffierechten naar de prullenbak te verwijzen. Volgens de Raad komt het wetsvoorstel onvoldoende tegemoet aan de zorgen die juridische en maatschappelijke organisaties eerder hebben geuit.

De Raad voor de rechtspraak, het orgaan dat de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur behartigt, vindt de plannen ondoordacht, niet te rechtvaardigen en vreest dat zij zullen leiden tot een verschraling van de rechtsvorming. Ook is er onvoldoende draagvlak in de samenleving voor verhoging van de griffierechten.

Omdat er naar de mening van de Raad nauwelijks gehoor werd gevonden voor de al eerder geuite grote zorgen over de effecten op de toegang tot de rechter, doet de Raad nu een dringend beroep op de Tweede en Eerste Kamer. De Raad vindt dat de regering is doorgeschoten in haar poging de griffiekosten kostendekkend te laten worden. De verhouding tussen wat een zaak de Rechtspraak kost en het tarief dat in rekening wordt gebracht, is daarmee volledig uit het lood geslagen. Bron: rechtspraak.nl 30-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat