Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tijdelijke crisismaatregel voor jongere werknemers niet verlengd

12 december 2011.

Minister Kamp heeft besloten om de tijdelijke crisismaatregel ‘Extra tijdelijke contracten voor jongeren’ niet te verlengen per 1 januari 2012. Voor werknemers tot 27 jaar die nog onder de tijdelijke regeling vallen geldt een overgangsregeling waardoor zij niet automatisch met het vervallen van de tijdelijke regeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen.

De tijdelijke crisismaatregel maakte het mogelijk om met jongeren tot 27 jaar gedurende vier jaar (in plaats van drie) of vier (in plaats van drie) opeenvolgende tijdelijke contracten aan te gaan voordat een vast contract ontstaat. De maatregel was bedoeld om jongeren gedurende de economische crisis langer aan het werk te houden, zodat zij uitzicht hielden op een vast contract bij herstel van de economische situatie. De maatregel liep in principe tot 1 januari 2012 en kon worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014, indien de maatregel zou blijken effectief te zijn en er nog gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt in 2010 te verwachten zijn. Uit een evaluatie door bureau Astri blijkt dat de maatregel voor een aantal jongeren het beoogde effect heeft gehad. 10.000 jongeren die anders geen vierde contract hadden gekregen bij dezelfde werkgever, zijn dankzij de maatregel aan het werk gebleven. Anderzijds zou aan 9.000 jongeren zonder de maatregel waarschijnlijk een vast contract zijn aangeboden.

Verder blijkt uit de evaluatie dat werkgevers de maatregel niet altijd als ‘crisismaatregel’ hebben gebruikt. De meeste werkgevers geven vierde tijdelijke contracten om hun flexibel personeelsbestand op peil te houden, ongeacht de gevolgen van de economische crisis voor de onderneming. Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft de minister besloten de tijdelijke maatregel niet te verlengen. Bij de totstandkoming van de tijdelijke maatregel was voorzien in overgangsrecht voor het moment dat de maatregel zou vervallen. Wanneer de tijdelijke maatregel vervalt, dan geldt de ‘oude’ ketenbepaling weer, maar een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die onder de tijdelijke regeling vallen en bij het vervallen daarvan in het vierde contract zitten of de periode van 36 maanden hebben gepasseerd. Zij krijgen, zolang ze nog geen 27 jaar zijn, op het moment van vervallen van de regeling geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden. Bron: Min SZW 9-12-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat