Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Europese Commissie daagt Nederland voor Europese Hof

5 december 2011.

De Europese Commissie brengt Nederland voor het Europese Hof van Justitie vanwege discriminerende tarieven in de schenk- en erfbelasting. Volgens de Nederlandse wetgeving worden in Nederland gelegen landgoederen gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, terwijl erfenissen of schenkingen van landgoederen die in andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gelegen, volledig worden belast.

Vorige week nog besliste Rechtbank Zutphen dat het in strijd is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna VWEU) om de vrijstelling voor invordering van schenk- en erfbelasting te beperken tot in Nederland gelegen landgoederen. Deze zaak betrof een in Nederland wonende eigenaresse van een landgoed in Groot Brittannië die haar landgoed wilde overdragen aan haar zoon die in Groot-Brittannië woont. Omdat de eigenaresse in Nederland woont, is zij in Nederland schenkingsrecht verschuldigd.

Had het landgoed in Nederland gelegen dan had zij, onder voorwaarden, een beroep kunnen doen op de invorderingsfaciliteit die geldt voor landgoederen die zijn gerangschikt onder de Natuurschoon Wet. Zij vond dat deze regeling in strijd was met het VWEU en stapte naar de rechter. Zij verwees daarvoor naar het Jäger-arrest van het Hof van Justitie waarin werd aangegeven dat de regeling in strijd was met het vrije verkeer van kapitaal. Vorig jaar heeft de Europese Commissie Nederland al formeel verzocht om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-regels. Dit werd toen geweigerd.

Volgens de Nederlandse regels worden de rechten van successie, overgang en schenking gehalveerd als zij betrekking hebben op zogenaamde landgoederen. Landgoederen die voor het publiek zijn opengesteld, worden volledig vrijgesteld. Volgens de regels moet het landgoed evenwel in Nederland gelegen zijn en er wordt geen belastingvermindering verleend voor landgoederen die elders in de EER gelegen zijn. Overeenkomstig het Jäger-arrest is de Commissie van oordeel dat dit verschil in behandeling tussen landgoederen die in Nederland en landgoederen die elders in de EER zijn gelegen, in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. Bron: Rb. Zutphen 16-11-2011; EC 24-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat