Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Crisis- en herstelwet wordt permanent

27 december 2011.

De Crisis- en herstelwet wordt mogelijk permanent. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer.

De Crisis- en herstelwet dateert van maart 2010 en had een tijdelijk karakter. De bedoeling was dat de wet tot 1 januari 2014 zou gelden. De wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanleg van wegen en bedrijventerreinen en de bouw van woningen en windmolenparken.

Het voorstel is nu om de tijdelijke wet voor onbepaalde tijd te verlengen. In het regeerakkoord van het huidige kabinet was dit voorstel al opgenomen. In het wetsvoorstel om de Crisis- en herstelwet voor onbepaalde tijd te verlengen zijn ook enkele zogenoemde 'quick wins' opgenomen, zoals de mogelijkheid om onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken en een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. Dat laatste kan bijvoorbeeld bijdragen aan het benutten van leegstaande kantoren voor andere functies.

De Crisis- en herstelwet zal uiteindelijk opgaan in de Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht. Het kabinet heeft gekozen voor het nu permanent maken van de Crisis- en herstelwet met het oog op de continuïteit voor initiatiefnemers, bedrijfsleven en bestuursorganen. Bron: Rijksoverheid, 23-12-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat