Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Zorgvuldigheid verplicht bij opleggen voorlopige aanslag

20 december 2010.

De inspecteur moet bij het opleggen van een voorlopige aanslag zorgvuldig te werk te gaan. Hij mag zich niet alleen baseren op gegevens van het voorgaande jaar. Doet hij dat toch, dan kunnen belastingplichtigen een vergoeding vragen van de kosten die zij hebben moeten maken voor de indiening van een bezwaarschrift tegen een voorlopige aanslag. Tot die conclusie komt Advocaat-Generaal IJzerman van de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal is de hoogste adviseur van de Hoge Raad In een zaak waarover de Hoge Raad binnenkort een uitspraak zal doen, heeft de inspecteur aan een man voor het jaar 2008 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Bij de berekening van deze voorlopige aanslag is de inspecteur uitgegaan van een belastbaar inkomen van € 25.004. Dit bedrag heeft de inspecteur uitsluitend gebaseerd op het bij hem bekende gegeven dat door de man in 2007 een belastbaar inkomen was aangegeven van € 25.004. Dit in 2007 genoten inkomen bestond echter gedeeltelijk uit een eenmalige nabetaling van het UWV. De man had in de jaren 2005 en 2006 een belastbaar inkomen aangegeven van respectievelijk € 16.282 en € 15.135, maar daar had de inspecteur niet naar gekeken. Omdat de voorlopige aanslag voor 2008 daardoor feitelijk te hoog was, diende de man middels een adviseur een bezwaarschrift in. Voor de kosten die hij daarvoor heeft moeten maken vroeg hij een vergoeding. De Rechtbank Den Haag en (in hoger beroep) het Gerechtshof in Den Haag kenden hem die toe. Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft de beslissing van het Gerechtshof aangevochten bij de Hoge Raad, maar volgens IJzerman doet hij dat tevergeefs. Hij heeft de Hoge Raad geadviseerd de beslissing van het Gerechtshof te bevestigen. De kans is zeer groot dat de Hoge Raad het advies van IJzerman zal volgen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat