Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingdienst wil bezwaarschriften sneller verwerken

24 december 2010.

De Belastingdienst wil bezwaarschriften van belastingplichtigen sneller gaan verwerken. Hiervoor worden de komende tijd in alle belastingregio's speciale teams ingericht die de bezwaren sneller kunnen afdoen. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in de zevende halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer. Ook wordt er vaker telefonisch contact gezocht met de indiener van het bezwaar. Hierdoor komen onduidelijkheden eerder aan het licht en kunnen wederzijdse vragen sneller worden beantwoord. De Belastingdienst hoopt door deze maatregelen de doelstelling voor de afdoening van bezwaren te kunnen realiseren. Daarnaast wordt de service van de BelastingTelefoon verbeterd door de diepgaandere vragen over de aangifte inkomstenbelasting en Toeslagen door meer gespecialiseerde medewerkers te laten beantwoorden en verder de mogelijkheden om door te verbinden te vergroten. Dit laatste wordt al toegepast bij Toeslagen. Sinds enige tijd is het mogelijk om wijzigingen door te geven via de BelastingTelefoon. Zo kunnen heffingskortingen en de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget telefonisch worden beëindigd. Tevens kunnen inkomenswijzigingen worden doorgegeven, kan uitstel van betaling worden aangevraagd en is het ook mogelijk om eenvoudige betalingsregelingen te treffen. Staatssecretaris Weekers: 'Dit zijn stuk voor stuk maatregelen waarmee we de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van de Belastingdienst naar een hoger plan tillen. We blijven continu oplossingen zoeken voor irritatiepunten, knelpunten en wensen van burgers en bedrijfsleven. Daar gaan we de komende tijd verder aan werken'.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat