Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


WK-bid eiste toch fiscale wetswijzigingen

13 december 2010.

Ten tijde van het uitbrengen van het (mislukte) WK-bid was op het ministerie van Financiën al bekend dat een aantal fiscale wetten zouden moeten aangepast om tegemoet te komen aan belastingvrijstellingen die de FIFA eiste. Dit heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) geantwoord op vragen van de vaste Commissie van VWS uit de Tweede Kamer. Weekers schrijft in een brief aan deze Commissie dat het verlenen van fiscale vrijstellingen voor zover het uitsluitend een nationale bevoegdheid betreft, een politieke keuze is. Een aantal fiscale vrijstellingen had verleend kunnen worden binnen de kaders van de huidige fiscale wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de vrijstelling van directe belastingen voor niet in Nederland woonachtige spelers van buitenlandse teams. Voor andere fiscale vrijstellingen waren wijzigingen van wet- en regelgeving nodig geweest. Ten tijde van de voorbereiding van de besluitvorming door de ministerraad over de door de overheid te verlenen garanties aan de FIFA was al duidelijk dat fiscale wet- en regelgeving op onderdelen aangepast zou moeten worden om invulling te geven aan de afgegeven fiscale garanties. Deze zomer is in de publiciteit rondom het bezoek van een delegatie van de FIFA aan ons land ten onrechte de indruk ontstaan dat het verlenen van de fiscale vrijstellingen zonder aanpassing van fiscale wet- en regelgeving mogelijk zou zijn, aldus Weekers.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat