Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


CAO-lonen in 2010 met 0,8 procent gestegen

30 december 2010.

De cao-lonen zijn in 2010 gemiddeld met 0,8 procent gestegen. De stijging is fors lager dan de loonstijging van 2,3 procent in 2009. In 2008 gingen de cao-lonen nog met 3,5 procent omhoog. Dit blijkt uit de Najaarsrapportage cao-afspraken 2010 die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 114 cao's onderzocht waaronder ruim 5,2 miljoen werknemers vallen. De cijfers over de lonen zijn voorlopig en gaan alleen over wijzigingen in het contractloon. In 2010 bevatten 50 onderzochte cao's een recht op en/of plicht tot scholing. Daarnaast kennen vrijwel alle onderzochte cao's traditioneel al afspraken over functiegerichte scholing voor werknemers. Investeren in brede(re) inzetbaarheid van werknemers houdt mensen aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. In 19 cao's zijn afspraken over algemene scholing opgenomen. In 37 cao's staan afspraken over het erkennen van verworven competenties (EVC). Het percentage werknemers dat een cao met een afspraak over EVC heeft is daarmee gestegen van 16% in 2005 tot 42% in 2010. De Najaarsrapportage laat verder zien dat in 12 cao's afspraken staan over het bevorderen van de arbeidsdeelname van wajongers. Minister Kamp en staatssecretaris de Krom willen de arbeidsparticipatie van wajongers verbeteren door afspraken te maken met sociale partners in het kader van een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat