Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingdienst sluit convenant met de uitzendbranche

14 december 2010.

Sneller en meer duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en effectiever toezicht. Dat zijn enkele doelen van een samenwerkingsconvenant dat de Belastingdienst en de belangrijkste organisaties in de uitzendbranche, de ABU, NBBU en VIA, op 14 december hebben gesloten. In het convenant zijn specifieke afspraken opgenomen voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen. De afspraken zien op kostenvergoedingen en vrije verstrekkingen. Met deze afspraken is een goede basis gelegd voor verdere verbreding van het overleg dat vandaag is geformaliseerd door middel van het afgesloten convenant. Beide partijen hebben afgesproken actuele branchespecifieke aandachtspunten bij de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving aan elkaar voor te leggen. Om de samenwerking vorm te geven is een overlegplatform ingericht waarbij wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie centraal staan. Daarin wordt gewerkt aan praktische oplossingen voor problemen waar ondernemers en de Belastingdienst in de praktijk tegenaan lopen. Tegelijk moet de rechtszekerheid worden bevorderd en willen convenantpartners komen tot een meer eenduidige interpretatie van de wet- en regelgeving.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat