Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Besluit beheerst beloningsbeleid

20 december 2010.

Financiële ondernemingen moeten een beloningsbeleid hanteren dat onzorgvuldige behandeling van klanten voorkomt en dat niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico's. Dat staat in het Besluit beheerst beloningsbeleid dat de minister De Jager heeft vastgesteld. Per 1 januari 2011 hebben De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de expliciete bevoegdheid om het beloningsbeleid van de financiële ondernemingen te toetsen. Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. De financiële sector moet daarom in de toekomst een duurzaam en gematigd beloningsbeleid voeren. Eén van de maatregelen die minister De Jager in dat kader heeft getroffen is het Besluit beheerst beloningsbeleid. Het besluit beheerst beloningbeleid geeft zowel vanuit prudentieel perspectief (DNB) als vanuit gedragsperspectief (AFM) een wettelijke grondslag aan de toezichthouders om op te treden. Toezichthouders zien er van 1 januari 2011 op toe dat financiële ondernemingen een beloningsbeleid hanteren dat onzorgvuldige behandeling van klanten voorkomt en dat niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico’s. Deze bevoegdheid ziet op de beloningen van de hele onderneming, van bestuurskamer tot postkamer. De financiële ondernemingen moeten daarbij hun beloningsbeleid kritisch tegen het licht houden en waar nodig aanpassen. De invulling van de normen wordt door toezichthouders vormgegeven. Daarvoor zijn de bestaande principes voor een beheerst beloningsbeleid belangrijk, maar ook de aanpassingen van de Capital Requirements Directive (‘Kapitaaleisenrichtlijn’) op het punt van beloningen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat