Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


CBS : druk belastingen en premies op inkomen bijna 20 procent

1 december 2010.

In 2008 betaalden huishoudens 19,2 procent van hun bruto-inkomen aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Een voorlopige schatting voor 2009 laat een lichte stijging tot 19,5 procent zien. Nadat de belasting- en premiedruk bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 jarenlang terugliep, is deze inmiddels weer bijna terug op hetzelfde peil als in 2001. De hoogste inkomens betalen de meeste belasting. In 2008 bedroeg de nettodruk bij de 10 procent huishoudens met het hoogste bruto-inkomen 27,5 procent. De laagste inkomens daarentegen, droegen minder dan 5 procent van hun inkomen af aan de belastingdienst. Door het progressieve belastingstelsel geldt voor de hogere inkomens een hoger heffingstarief. De bruto berekende belasting komt daardoor bij deze huishoudens gemiddeld bijna 12 procentpunten hoger uit dan bij de laagste inkomens. Verder profiteren lagere inkomens relatief meer van regelingen die de belasting- en premiedruk verlagen. Zo werd bij de laagste inkomens in 2008 de brutodruk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen door aftrekposten, vrijstellingen en heffingskortingen verminderd met 19,8 procentpunten, tegenover 8,6 procentpunten bij de hoogste inkomensgroep.De laagste huishoudens profiteren naar verhouding het meest van heffingskortingen. De rijkste helft van de bevolking heeft meer voordeel van aftrekposten en vrijstellingen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat