Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen

27 december 2010.

Deze korting geldt voor de belastingplichtige die belegt in direct durfkapitaal en in culturele beleggingen. De korting bedraagt in 2011 1,0% van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3. De heffingskorting wordt in vier stappen afgebouwd naar 0%: voor het jaar 2011 wordt deze heffingskorting verlaagd van 1,3% (2010) naar 1,0%, voor het jaar 2012 van 1,0% naar 0,7%, voor het jaar 2013 van 0,7% naar 0,4%. Met ingang van het jaar 2014 komt deze heffingskorting in het geheel te vervallen.

Korting voor maatschappelijke beleggingen

27 december 2010.

Deze korting geldt voor de belastingplichtige die belegt in maatschappelijke beleggingen (groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen). De korting bedraagt in 2011 1,0% van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3. De heffingskorting wordt in vier stappen afgebouwd naar 0%: voor het jaar 2011 wordt deze heffingskorting verlaagd van 1,3% (2010) naar 1,0%, voor het jaar 2012 van 1,0% naar 0,7%, voor het jaar 2013 van 0,7% naar 0,4%. Met ingang van het jaar 2014 komt deze heffingskorting in het geheel te vervallen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat