Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuwe regeling verliezen op beleggingen in durfkapitaal

28 december 2010.

Voor beleggingen in durfkapitaal bestaat een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting. Naast deze twee faciliteiten bestaat nog een derde faciliteit voor directe beleggingen in durfkapitaal, namelijk de persoonsgebonden aftrek voor verliezen op directe beleggingen in durfkapitaal. Een bedrag dat door de schuldeiser binnen 8 jaar na het verstrekken van de geldlening aan een beginnende ondernemer niet meer voor verwezenlijking vatbaar is en dat wordt afgeschreven, kan tot een bedrag van 46.984 euro per beginnende ondernemer waaraan is geleend, in aanmerking worden genomen als persoonsgebonden aftrekpost. Deze persoonsgebonden aftrekpost komt vanaf 1 januari 2011 te vervallen, met dien verstande dat voor leningen die voor 1 januari 2011 zijn verstrekt de aftrek mogelijk blijft. Indien een nagekomen terugbetaling komt op een afgeschreven lening en daarvoor aftrek is toegestaan, wordt – ook nog na 1 januari 2011 – de persoonsgebonden aftrek in zoverre teruggenomen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat