Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pilot kredietverhoging Qredits

9 augustus 2013

Minister Kamp wil een proef starten waarbij Qredits meer ruimte krijgt voor het verschaffen van kredieten. Qredits kent nu voor microfinancieringen een plafond van € 50.000. Minister Kamp wil dit verhogen naar € 100.000. De bewindsman reageert hiermee op het D66-Kamerlid Verhoeven die meer aandacht vraagt aan de gebrekkige kredietverstrekking aan het MKB.

Onlangs trokken verschillende organisaties aan de bel vanwege de problemen met de kredietverlening aan het MKB. Uit onderzoek van EIM zou blijken dat met name het kleinbedrijf er niet in slaagt om een financiering te krijgen. Minister Kamp stelt dat de financieringsmogelijkheden voor het mkb voor hem een hoge prioriteit hebben. Beginnende ondernemers waarvan de kredietaanvragen door de banken zijn afgewezen, kunnen voor krediet en coaching terecht bij Qredits, aldus de bewindsman. Qredits is een landelijke organisatie die met behulp van microfinanciering startende en bestaande ondernemers helpt bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Behalve microkredieten tot € 50.000 biedt Qredits ondernemerstools en persoonlijk coaching aan.

Om de mogelijkheden voor kredietverlening te verruimen vergroot de minister de financiële ruimte voor Qredits en start hij een proef waarbij Qredits kredieten kan verlenen tot € 100.000. De minister meldt ook dat de banken hebben aangegeven aanvullende financiering te verstrekken voor kredieten van Qredits onder de € 50.000.

Bron: Qredits 2-08-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat