Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Onveilig werken: ontslag op staande voet

12 augustus 2013

Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ontslag op staande voet. Volgens een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een bedrijf voldoende zwaarwegende redenen om haar bedrijfsbeleid ten aanzien van veiligheid strikt te handhaven.

De monteur van een bedrijf was van het bedrijfsbeleid omtrent veiligheid op de hoogte en wist dat dit daadwerkelijk werd gehandhaafd. Desondanks had hij verzuimd persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Daarnaast had hij nagelaten een (verkorte) werkvergunning af te geven. Volgens het hof heeft hij door zijn handelwijze aanleiding gegeven tot een vertrouwensbreuk met zijn werkgever.

Het hof achtte het risico op ernstig lichamelijk letsel voor de werknemer of voor derden evident wanneer bij de werkzaamheden van een (storings)monteur, vaak in een industriële omgeving, geen veiligheidsvoorschriften worden nageleefd of persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Het hof stelt dat van een ervaren medewerker mag worden verwacht dat hij de door zijn werkgever opgelegde veiligheidsvoorschriften in acht neemt.

Het verweer van de monteur dat hij simpelweg was vergeten een veiligheidsvest en helm te dragen is naar het oordeel van het hof onvoldoende steekhoudend in het licht van de schriftelijke waarschuwing die de monteur kort daarvoor van zijn werkgever had gekregen in verband met een eerder overtreding van veiligheidsvoorschriften.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 2-07-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat