Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bestuurder niet automatisch voor alles aansprakelijk

2 augustus 2013

Als een bestuurder verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij niet ‘automatisch’ aansprakelijk worden gesteld voor alle openstaande vorderingen die de Belastingdienst heeft op zijn bv. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

In de betreffende zaak was de bestuurder van een bv aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van zijn bv, plus de invorderingsrente en de invorderingskosten. Over de aansprakelijkstelling voor de niet-betaalde belasting bestond in dit arrest geen discussie meer. Het niet-betalen van de belastingschulden was namelijk overduidelijk te wijten aan de bestuurder. De man beheerde de financiën van zijn bv, had omzet verzwegen, zwarte lonen uitbetaald en geen of te lage aangiften omzetbelasting en loonbelasting ingediend. De inspecteur had de bv diverse naheffingsaanslagen opgelegd, en toen de bv die niet kon betalen, werd de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de openstaande belastingschulden. De inspecteur stelde de man echter ook meteen aansprakelijk voor de invorderingsrente en de invorderingskosten. Hiertegen ging de bestuurder in beroep.

Hof Den Bosch stelde de inspecteur in het gelijk, maar de Hoge Raad oordeelde anders. Volgens de Hoge Raad hoefde het niet-betalen van de naheffingsaanslagen niet per se aan de bestuurder te wijten te zijn, ook al was hij wel schuldig aan de feiten waarvoor de naheffingsaanslagen waren opgelegd. Het niet-betalen van de aanslagen kon ook andere oorzaken hebben, zoals liquiditeitsproblemen (bij de bv) die niet waren toe te rekenen aan de bestuurder. De Hoge Raad vond dat Hof Den Bosch hiermee ten onrechte geen rekening had gehouden. De bestuurder mocht niet ‘automatisch’ aansprakelijk worden gesteld voor de invorderingsrente en de invorderingskosten. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Den Haag voor de verdere afhandeling van deze kwestie.

Bron: HR 12-07-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat